Mine mærkesager

  • Jeg går ind for at man som ældre kan blive i egen bolig så længe som mulig, og man kan få den hjælp der er behov for, kommer tiden til plejehjem skal hjælpen også være i top.

  • Værdighed og indhold i livet også i den sene alderdom er en ret for alle.

  • Både offentlige og frivillige aktiviteter for ældre skal støttes økonomisk.
    Mulighed for et aktivt otium er ikke blot en god investering for kommunen som helhed, det er lig med livsglæde for den enkelte.

  • Arbejdsglæden skal tilbage i ældresektoren. Vi må sammen sørge for at skabe respekt om  og ordentlige forhold for de, der hver dag udfører dette så vigtige arbejde.

  • Jeg vil styrke indsatsen for vores borgere med fysiske og psyiske handicap.

  • Inden for lovgivningens rammer skal det sikres, at førtidspensionister kan udnytte deres restarbejdsevne og deltage aktivt i det frivillige foreningsliv og være med til at skabe aktiviter for de af vores medborgere som ikke selv kan pga. handicap eller lignende. Målet er på den måde at undgå social isolation, og at give borgerne et indholdsrigt og værdigt liv.